Üyelik Sözleşmesi

İşbu üyelik sözleşmesi zirvedengelsin.com tarafından web sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları ve şartları belirlemek amacıyla hazırlamıştır.
SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI

zirvedengelsin.com'a üye olmak istiyorsanız önce kayıt formunu doldurmanız ve kullanıcı şifresi edinmeniz gerekmektedir. Bu durum, zirvedengelsin.com üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul etmeniz anlamına gelmektedir. Kullanıcı, üyelik işlemlerini başarıyla tamamlandığı andan itibaren zirvedengelsin.com sözleşmesine uymayı kabul etmiş sayılır.

HİZMETLERİN TANIMI

zirvedengelsin.com sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında farklı iletişim servisleri (oylama, sipariş verebilme, e-bülten isteme, indirimlerden haberdar olma) ve elektronik ortamda alışveriş imkanı sunar. zirvedengelsin.com ÜYELİK SİSTEMİ zirvedengelsin.com üyesi kendisinin belirleyeceği bir “şifre” ye sahip olur. Kayıt sırasında vermiş olduğunuz e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-mail adresi ile iki farklı üyeliğiniz olamaz. “Şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. zirvedengelsin.com, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Kullanıcının Sanal mağazası üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt sırasında girdiği e-mail adresi ve şifresini girmesi gerekmektedir. Bu işlem zirvedengelsin.com'a “login” olmak şeklinde tanımlanır.

ÜYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üye, zirvedengelsin.com servislerinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğruluğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı ve eksik olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, zirvedengelsin.com tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının zirvedengelsin.com ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp dağıtılamayacağını, zirvedengelsin.com servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, eklenen dosya ve gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve zirvedengelsin.com'un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, bu gibi durumların ortaya çıkması sonucu oluşabilecek tüm zararların karşılanması zorunluluğunun kullanıcıya ait olacağını, servislerin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesajı ve dosyalardan zirvedengelsin.com'un sorumlu olmayacağını, zirvedengelsin.com’da sunulan hizmetlere zirvedengelsin.com tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda zirvedengelsin.com’un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü zirvedengelsin.com'un sorumlu olmayacağını, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına ve Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılımlara zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, zirvedengelsin.com servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamıyle kullanıcının sorumluluğunda olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zarardan dolayı zirvedengelsin.com’dan tazminat talep etmemeyi, zirvedengelsin.com’dan izin alınmadan servislerini ve ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, zirvedengelsin.com’un dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, kurallara aykırı davrandığı takdirde zirvedengelsin.com’un gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, zirvedengelsin.com’un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini, Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain mail) , yazılım virüsü vb. gibi gönderme yetkisi bulunmayan postaları yollamamayı, başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, üye kayıt sırasında belirtmiş olduğu e-mail adresi ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile ya da havale/EFT ile yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylamadığında ya da havale/EFT ödemesi yapılmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını, ürün teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek , ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduğunu, imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilemeyeceğini, ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, zirvedengelsin.com adına ürünü kendisine teslim eden kişinin “ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair” ibraz edeceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyeceğini ve dolayısıyla siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir. zirvedengelsin.com’a VERİLEN YETKİLER zirvedengelsin.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı zirvedengelsin.com’un üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır

Kullanıcı tarafından kayıt sırasında girilen e-mail adresi ve şifresi zirvedengelsin.com tarafından müşteriye sunulacak başvuru formunda bulunan alanların doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. zirvedengelsin.com kullanıcı adı ve şifresini doğru şekilde girmiş olmasına rağmen kullanıcının sisteme girişini veya yeni bir şifre almasını neden belirtmeksizin engelleyebilir.

zirvedengelsin.com kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerini mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. zirvedengelsin.com’un satışları kendi stokları ile sınırlıdır. zirvedengelsin.com stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşterinin hesabına iade edebilir.

Ürünlerin sanal mağazada teşhir edilmesi, sözkonuzu ürünlerin mutlaka zirvedengelsin.com stoklarında bulunduğu anlamına gelmez.

zirvedengelsin.com üyelerinin ürettiği ve yayınlamak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserler izinsiz kullanılamaz. zirvedengelsin.com’da satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yetkisi münhasıran zirvedengelsin.com’a aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata olduğu takdirde zirvedengelsin.com hatayı düzelterek ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. zirvedengelsin.com, üyenin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üyenin geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden zirvedengelsin.com sorumlu değildir. zirvedengelsin.com, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butona tıklamak suretiyle onaylaması gerekmektedir. zirvedengelsin.com, üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir.